Nadzory budowlane


Nadzory budowlane

Nadzory budowlane 

– inspektor nadzoru inwestorskiego

- inspektor robót budowlanych


Budowy 

- kierownik budowy


Zakres usług 

- doradztwo techniczne na każdym etapie  budowy

- doradztwo w zakresie wyboru technologii i materiałów budowlanych

- znalezienie i sprawdzenie profesjonalizmu brygad budowlanych w pełnym zakresie

-  odbiory techniczne mieszkań, domów i innych obiektów budowlanych

- opinie i oceny techniczne obiektów

- przeglądy techniczne  budynków roczne i 5-letnie

- pomoc w procedurach administracyjnych

- mediacje w sporach pomiędzy inwestorem a wykonawcą

- kosztorysowanie robót na podstawie dostarczonego przedmiaru

I BUILT MY SITE FOR FREE USING